Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2009 STUBA DIVERS, Miroslav Zverka

Našou ďalšou významnou zastávkou bola krásna lokalita s vodou, ktorú poznáme pod názvom Palcmanská maša. Pochopiteľne, ani tu sa to neobišlo bez spomienok, ktoré nám priblížil P. Ferdinandy. Zľava – Josef Dvořáček, Petr Katz, Peter Ferdinandy.

Stretnutie HDS v Košiciach 2009 – Foto (22.–23. 08. 2009)

[Close Window]