Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2009 STUBA DIVERS, Miroslav Zverka

Prví prítomní pri úvodnom príhovore. Organizátor – Peter Ferdinandy sa právom tešil väčšiemu počtu prísediacich.

Stretnutie HDS v Košiciach 2009 – Foto (22.–23. 08. 2009)

[Close Window]